სიახლეები

GIPA-ს სტუდენტებმა ფემიციდის შედეგად დაობლებული ბავშვების თემაზე იმუშავეს GIPA-ს სტუდენტებმა ფემიციდის შედეგად დაობლებული ბავშვების თემაზე იმუშავეს

საქართველოში ფემიციდის შედეგად დაობლებული ბავშვების ზუსტი რაოდენობა დაუდგენელია. ქალთა მიმართ ძალადობის მონიტორინგის პროექტის ბაზაში აღრიცხული მონაცემების თანახმად, ფემიციდის მსხვერპლთა უმეტესობა შემთხვევის დროს ქორწინებაში იმყოფებოდა. თუმცა, ბაზაში არსებული 2014-2018 წლებში მომხდარი 87 შემთხვევიდან მსხვერპლის შვილების რაოდენობის დაზუსტება მხოლოდ 46 შემთხვევაში გახდა შესაძლებელი, რაც სრული სურათის მხოლოდ 53%-ია. შესაბამისად, 53%-იანი სიზუსტით, ყველა ასაკობრივ კატეგორიაში ქალთა მკვლელობის მსხვერპლთა შვილების რაოდენობა 93-ია. შვიდ შემთხვევაში დადგინდა, რომ მსხვერპლი იყო უშვილო, 36 შემთხვევაში - ჰყავდა სამი ან სამზე ნაკლები შვილი, ხოლო სამ შემთხვევაში - სამზე მეტი შვილი.

აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოციალური მეცნიერების ბაკალავრიატის პროგრამის სტუდენტებმა ინტერვიუები სხვადასხვა ავტორიტეტულ წყაროებთან ჩაწერეს. 

იხილეთ ინტერვიუები:

ინტერვიუ ფსიქოლოგთან

ინტერვიუ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომამდგენელთან

ინტერვიუ ჟურნალისტთან

ინტერვიუ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობისა და მზრუნველობის სამმართველოს უფროსთან

ინტერვიუ განათლების მინისტრის მოადგილესთან

სამართლებრივი ჩარჩო

კონსულტაციისთვის
დაგვიკავშირდით

ძალადობის სტატისტიკა

ძალადობის სტატისტიკა