პროექტის შესახებ

ქალთა მიმართ ძალადობის მონიტორინგის პროექტი ევროკავშირის მხარდაჭერით ხორციელდება და მიზნად ისახავს:

• ადამიანის უფლებების დაცვის ხელშეწყობას

• დანაშაულის გაშუქების გაუმჯობესებას

• გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობას

• ჟურნალისტებისთვის შესაძლებლობათა სპექტრის გაზრდასა და დახვეწას.

პროექტის ძირითადი მიზანია საზოგადოების ცნობიერება ამაღლდეს ისე, რომ ბოლომდე აღმოიფხვრას ისეთი შემთხვევები, როცა თვითმხილველები ქალთა წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულს სათანადო უწყებებს არ ატყობინებენ და მსგავსი პრაქტიკის გაქრობით დაიცვას ქალთა მარგინალური თუ დაუცველი ჯგუფები. პროექტის მნიშვნელობა პროექტის ფარგლებში იქმნება მონაცემთა ბაზა, რომელშიც ზედმიწევნით ზუსტად არის აღწერილი დანაშაულის ტენდენციები. ბაზა გამჭვირვალეა და ადვილად ხელმისაწვდომი. ვიზუალიზაციის თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით კი მონაცემთა აღქმა გაცილებით უფრო მარტივი და გასაგები ხდება, რაც თავისთავად ზრდის საზოგადოების ინტერესს აღნიშნული საკითხისადმი. გარდა ამისა, სპეციალურად გადამზადებული ჟურნალისტები ქვეყნის მასშტაბით ჩადენილი დანაშაულებების შესახებ ამზადებენ სტატიებს და სხვადასხვა კუთხით აშუქებენ პრობლემის არსს. პროექტის ვებ-გვერდი საშუალებას აძლევს მოქალაქეებს, ღიად ან ანონიმურად დატოვონ შეტყობინება დანაშაულის შესახებ. შედეგად, პროექტი ერთი მიზნის გარშემო აერთიანებს ჟურნალისტებს, სამოქალაქო საზოგადოებას, სამართალდამცველ ორგანოებს და რიგით მოქალაქეებს. მიზანი კი ქალთა მიმართ ძალადობის შემცირებაა. გვჯერა, რომ ქვეყნის პროგრესი ინფორმირებული მოსახლეობის გადაწყვეტილებებს ეფუძნება.

სამართლებრივი ჩარჩო

კონსულტაციისთვის
დაგვიკავშირდით

ძალადობის სტატისტიკა

ძალადობის სტატისტიკა