პუბლიკაციები

ქალთა მიმართ ძალადობის, ძალადობის მიზეზებისა და შედეგების შესახებ სპეციალური მომხსენებლის ანგარიში საქართველოში ვიზიტის შესახებ

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა ქალთა მიმართ ძალადობის, ძალადობის მიზეზებისა და შედეგების შესახებ გაეროს სპეციალური მომხსენებლის საქართველოში ვიზიტის შესახებ ანგარიში ქართულ ენაზე თარგმნა. ანგარიშში წარმოდგენილია სპეციალური მომხსენებლის მიერ მომზადებული შეფასება, დასკვნები და რეკომენდაციები, საქართველოში ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მიმართულებით არსებული მდგომარეობის შესახებ.

ანგარიშის ქართული ვერსია:

სამართლებრივი ჩარჩო

კონსულტაციისთვის
დაგვიკავშირდით

ძალადობის სტატისტიკა

ძალადობის სტატისტიკა