ინფოგრაფიკა

ალკოჰოლი და ძალადობა ალკოჰოლი და ძალადობა

ბრიტანეთის ალკოჰოლის კვლევითი ინსტიტუტის მონაცემების მიხედვით, ყოველწლიურად  ქვეყანაში დაფიქსირებული დანაშაულის თითქმის ნახევარი ალკოჰოლური თრობის ფონზე ხდება. უფრო ვრცლად, იხილეთ პროექტი.

სამართლებრივი ჩარჩო

კონსულტაციისთვის
დაგვიკავშირდით

ძალადობის სტატისტიკა

ძალადობის სტატისტიკა