ინფოგრაფიკა

სვანეთის საიდუმლო სვანეთის საიდუმლო

შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამოთხოვილი ინფორმაციის თანახმად, სვანეთში, უკანასკნელი ხუთი წლის განმავლობაში, ოჯახში ძალადობის რეგისტრირებული შემთხვევები 2016 წლიდან ფიქსირდება და მზარდი დინამიკით ხასიათდება. უფრო ვრცლად იხილეთ პროექტი.

სამართლებრივი ჩარჩო

კონსულტაციისთვის
დაგვიკავშირდით

ძალადობის სტატისტიკა

ძალადობის სტატისტიკა