ინფოგრაფიკა

ფილიციდი - მშობლის მიერ საკუთარი შვილის მკვლელობა ფილიციდი - მშობლის მიერ საკუთარი შვილის მკვლელობა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად, 2007-2015 წლებში საქართველოში მშობლის მიერ 24 ბავშვი იქნა მოკლული. მათგან 16 ბავშვი ბიოლოგიურმა მამამ, ხოლო 5 - ბიოლოგიურმა დედამ გაიმეტა სასიკვდილოდ. იხილეთ ჩვენი ინფოგრაფიკა და გაიგეთ მეტი ფილიციდის შესახებ.

სამართლებრივი ჩარჩო

კონსულტაციისთვის
დაგვიკავშირდით

ძალადობის სტატისტიკა

ძალადობის სტატისტიკა