სიახლეები

მულტიმედია და ტრანსმედია პროექტების კონკურსის დაჯილდოება მულტიმედია და ტრანსმედია პროექტების კონკურსის დაჯილდოება

2019 წლის 21 იანვარს ქალთა მიმართ ძალადობის მონიტორინგის პროექტის ფარგლებში გამოცხადებული მულტიმედია და ტრანსმედია პროექტების კონკურსის გამარჯვებულთა დაჯილდოების საზეიმო ცერემონია გაიმართება.

საუკეთესო პროექტს გამოავლენს ჟიური, რომელშიც წარმოდგენილნი არიან, როგორც მედია საშუალებების ისე აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები. საპრიზო ფონდი შეადგენს 500 ევროს.

ქალთა მიმართ ძალადობის მონიტორინგის პროექტი ევროკავშირის მხარდაჭერით და დაფინანსებით ხორციელდება. პროექტის მიზანია ადამიანის უფლებების დაცვა, გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა და საზოგადოების ინფორმირების გზით, ქალთა წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის შესახება ცნობიერების ამაღლება.

საკონკურსო მულტიმედია/ტრანსმედია ნაშრომები:

  1. პოლიციელები ოჯახში მოძალადის მხარეს, ავტორი - მარიამ უგრეხელიძე
  2. ქალების ბრძოლა ძალადობის წინააღმდეგ (ინგლისური ვერსია იხ. აქ), ავტორი - ნინო ნარიმანიშვილი
  3. The Story of Ponichala, ავტორი - ულკარ სალამოვა
  4. Disgraced, ავტორები - ეკატერინა ხარბედია, ნანი სისვაძე, ნათია ქურდაძე

სამართლებრივი ჩარჩო

კონსულტაციისთვის
დაგვიკავშირდით

ძალადობის სტატისტიკა

ძალადობის სტატისტიკა