პუბლიკაციები

ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში ჩატარებული კვლევა

არა - ოჯახში ძალადობას! არის ქვემო ქართლსა სამცხე-ჯავახეთში ოჯახში ძალადობის მიმართ ქალთა და გოგონათა დამოკიდებულებისა და მდგომარეობის კვლევა

სამართლებრივი ჩარჩო

კონსულტაციისთვის
დაგვიკავშირდით

ძალადობის სტატისტიკა

ძალადობის სტატისტიკა