პუბლიკაციები

სახალხო დამცველი: ფემიციდის მონიტორინგის ანგარიში (2017)

საქართველოს სახალხო დამცველმა 2017 წლის სისხლის სამართლის საქმეთა ანალიზის საფუძველზე გამოაქვეყნა

ფემიციდის მონიტორინგის ანგარიში:

სამართლებრივი ჩარჩო

კონსულტაციისთვის
დაგვიკავშირდით

ძალადობის სტატისტიკა

ძალადობის სტატისტიკა