ტრანსმედია

რატომ კლავენ კაცები ქალებს რატომ კლავენ კაცები ქალებს

ავტორი: თიკო ცომაია 

დიაზინი: მარიამ უგრეხელიძე

ფემიციდს გადარჩენილ ქალთა ციტატები და ფემიციდთან დაკავშირებული კვლევები 

გახსენი პროექტი

სამართლებრივი ჩარჩო

კონსულტაციისთვის
დაგვიკავშირდით

ძალადობის სტატისტიკა

ძალადობის სტატისტიკა