მედია ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ

''ურჩი ქალები'' ''ურჩი ქალები''

ტელებლოგი "ურჩი ქალები"

5 ოქტომბერი, 2014 დასჯილი ცოლების საზარელი სტატისტიკა. ქმრები, რომლებიც ცოლებს სასიკვდილოდ იმეტებენ. ბოლო დროს მომხდარი შემზარავი მკვლელობები. რას ფიქრობს ხალხი და რატომ უჭერს მხარს მკვლელს. ვიკა ბუკიას ტელებლოგი.

სამართლებრივი ჩარჩო

კონსულტაციისთვის
დაგვიკავშირდით

ძალადობის სტატისტიკა

ძალადობის სტატისტიკა