პუბლიკაციები

ოჯახში ძალადობის სტატისტიკა

საქართველოს ღია მონაცემების ლაბორატორია DataLab აქვეყნებს კვლევას ოჯახში ძალადობის შესახებ (2013-2018)

სამართლებრივი ჩარჩო

კონსულტაციისთვის
დაგვიკავშირდით

ძალადობის სტატისტიკა

ძალადობის სტატისტიკა