პუბლიკაციები

ფემიციდი საქართველოში: EHRAC-მა და პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის საკითხი დააყენა

გამოქვეყნების თარიღი: 2017 წლის 20 სექტემბერი

“ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულმა ცენტრმა” (EHRAC) პარტნიორ
ორგანიზაციებთან, “საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან” (საია) და
კავშირ “საფართან” ერთად, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსა და გაეროს
ქალთა წინააღმდეგ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტს (CEDAW) საქართველოში
ფემიციდის სამ სხვადასხვა საქმესთან დაკავშირებით მიმართა. თითეულ საქმეში
დაზარალებულმა ქალებმა ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით პოლიციას არაერთხელ
მიმართეს. ამის მიუხედავად, 2014 წელს სამივე შემთხვევა პარტნიორების მიერ მათი
სიცოცხლის ხელყოფით დასრულდა. 

სრულად წაკითხვა

სამართლებრივი ჩარჩო

კონსულტაციისთვის
დაგვიკავშირდით

ძალადობის სტატისტიკა

ძალადობის სტატისტიკა