პუბლიკაციები

პროკურატურა: ქალთა მკვლელობების ანალიზი ოჯახური დანაშაულის ნიშნით

პროკურატურის ანგარიში:

ქალთა მკვლელობების ანალიზი ოჯახური დანაშაულის ნიშნით

სამართლებრივი ჩარჩო

კონსულტაციისთვის
დაგვიკავშირდით

ძალადობის სტატისტიკა

ძალადობის სტატისტიკა